-Duurzaam in D66

D66 wil afspraken over risico’s gasolieopslag onder Enschede

AkzoNobel wil gasolie opslaan onder bedrijventerrein De Marssteden (Enschede-West). Nu in Duitsland een vergelijkbare ondergrondse olieopslag is gaan lekken, wil D66 nogmaals de risico’s doornemen, want is dit allemaal wel duidelijk? Verder wil D66 Enschede dat het Rijk en AkzoNobel alle gevolgen van eventuele incidenten met de olieopslag voor hun rekening nemen.

AkzoNobel wil gasolie opslaan in zoutcavernes

AkzoNobel wil ondergrondse zoutcavernes bij bedrijventerrein De Marssteden in Enschede gebruiken om gasolie (beter bekend als diesel) op te slaan. Het Rijk wil gasolie kunnen gebruiken in geval van nood, bijvoorbeeld als een oliecrisis uitbreekt. Onderzoek wijst uit dat de ondergrondse opslag van gasolie in de zoutcavernes van de Marssteden “zonder noemenswaardige risico’s” is.

Lekkage in Duitse olieopslag

Bij het Amtsvenn in Duitsland is in februari 2014 een bestaande vergelijkbare olieopslag in een zoutcaverne onder de grond gaan lekken. Hierbij zijn liters olie naar boven gekomen. Koeien zijn gestorven nadat zij water hadden gedronken dat met deze olie was vervuild. Maanden later is duidelijk geworden dat een toevoerleiding onder de grond lek was geraakt. Het onderzoek naar het lek is nog niet afgerond, AkzoNobel weet al wel meer over de mogelijke problemen die zijn ontstaan. Deze zijn naar ons weten alleen gedeeld met de dorpsraad Boekelo en tijdens een fietstocht met de Natuur en Milieuraad, maar nog niet gedeeld met de rest van de inwoners van Enschede. Alle beschikbare actuele informatie zou gedeeld worden via de site www.twenteveilig.nl, de laatste updates zien wij hier niet in terug. Over het delen van informatie, hebben wij vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders van Enschede.

Update van de werkzaamheden

Door de gebeurtenissen in Duitsland maken inwoners van Enschede en omgeving zich zorgen om de opslag van gasolie onder Enschede. Daarom hebben Enschede en Hengelo aan AkzoNobel gevraagd om voorlopig geen gasolie onder de Marssteden te pompen. AkzoNobel gaf hieraan gehoor en pompt geen olie de grond in zolang onduidelijk is wat de toedracht van de lekkage in Duitsland was.
Die duidelijkheid heeft AkzoNobel nu grotendeels. Zij zijn al bezig met de voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van noodbassins. Stel dat er een lekkage komt dan kan dit noodbassin de lekkende gasolie opvangen. AkzoNobel heeft vijf cavernes op het oog, die zij willen gebruiken om de gasolie in op te slaan. Deze cavernes staan allemaal op de Marssteden, dichtbij de industrie en ver van particulieren. Door deze noodbassins en de locatie van deze cavernes worden volgens AkzoNobel de risico’s beperkt.

Onze vragen aan het college:

  •     Is het college op de hoogte dat AkzoNobel de oorzaken van het ongeluk in Duitsland heeft achterhaald via de website van de Duitse toezichthouder en contacten met de Nederlandse toezichthouder?
  •     Is het college op de hoogte dat AkzoNobel geen verder onderzoek over het Duitse ongeluk meer afwacht maar doorgaat met het verwezenlijken van de gasolieopslag plannen?
  •     Wat denkt het college van de planning, nut en noodzaak van een hoorzitting samen met de provincie nu de oorzaken van het Duitse ongeluk duidelijk zijn en AkzoNobel doorgaat met de verwezenlijking van de plannen voor gasolieopslag?


D66 wil duidelijkheid risico’s

Om zo goed mogelijk om te gaan met de risico’s van ondergrondse olieopslag, wil D66 Enschede leren van wat er gebeurd is in Duitsland. Tot die tijd wil D66 Enschede geen ondergrondse opslag van gasolie.

D66 vindt dat we ons bewust moeten zijn dat risico’s deel uitmaken van ons leven. Ook al is alles grondig voorbereid, het kan toch misgaan. Wanneer je in een auto stapt loop je een risico op een verkeersongeval, wanneer je een hersenoperatie ondergaat loop je een risico op complicaties, en zo loopt de maatschappij ook een risico bij het ondergronds opslaan van gasolie op incidenten. De vraag is dan, hoe groot mag een risico zijn?

De politiek bepaalt namens ons allemaal hoe groot de risico’s mogen zijn. Om een goede afweging te maken, wil D66 Enschede weten hoe groot de “niet-noemenswaardige risico’s” verbonden aan de ondergrondse gasolieopslag zijn. Bijvoorbeeld: hoe groot is de kans dat de toevoerleiding lek raakt zoals in Duitsland is gebeurd? En hoe ernstig zijn de gevolgen hiervan?

Het Rijk draait op voor de schade

Het Rijk bepaalt dat AkzoNobel gasolie in zoutcavernes onder de Marssteden mag opslaan. Maar als iets misgaat, zitten de inwoners van Enschede met de gevolgen. Dus vindt D66 Enschede dat het Rijk en AkzoNobel volledig verantwoordelijk moeten zijn voor alle directe en indirecte gevolgen van een incident met de ondergrondse gasolieopslag.

D66 wil duidelijkheid over eventuele risico’s voor onze inwoners en vindt dat de Gemeente Enschede geen verantwoordelijkheid kan

(16 september 2014)

 


 


 

Hoe kunnen we samen enthousiast blijven over duurzaamheid?

Maandag 15 september om 19:00 uur houdt de gemeente Enschede een bijeenkomst over duurzaamheid. Hierbij gaan bedrijven, inwoners, de gemeente Enschede en raadsleden met elkaar in gesprek hoe Enschede duurzamer kan.

Wij, D66, vinden duurzaamheid een belangrijk thema dat veel verschillende onderdelen van onze gemeente raakt. Wij zetten ons in onze gemeente duurzamer te maken. We zijn daarom erg benieuwd naar hoe u denkt dat Enschede, haar inwoners en de bedrijven duurzamer kan worden. Kom daarom naar de bijeenkomst en deel uw ideeën.

Het belang van enthousiasme voor duurzaamheid

Enschede moet NU serieus gaan werken aan duurzaamheid. We hebben geen tijd meer om dit probleem verder voor ons uit te schuiven. In mijn vorige blog heb ik uitgelegd dat als we niets doen:

    Nederland verzuipt,
    de voorraad aan fossiele brandstoffen raakt op, op=op,
    de kans op conflicten rondom energie neemt toe.

Vooral bij de wereldwijde milieuproblemen als klimaatverandering, verzuring van oceanen en het uitsterven van diersoorten zien we maar weinig actiebereidheid. Veel mensen ervaren het aanpakken van deze wereldwijde problemen als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Daar hebben wij als Enschedese inwoners maar weinig invloed op…toch?

Tuul’k nie!

Als inwoner van Enschede kun je genoeg doen om bij te dragen aan het tegengaan van de mondiale milieuproblemen. Denk eens het besparen van grondstoffen: geen plastic tasjes aannemen bij winkels, op de fiets in plaats van met de auto naar de stad of stand-by-killers op de apparaten in de stopcontacten in huis. Als je dan toch energie nodig hebt overweeg dan bijvoorbeeld om je energie te kopen via een gezamenlijk zonnepanelenproject, om binnen Europa onder de 1500 km niet met een vliegtuig te reizen en producten uit de streek te kopen in het juiste jaargetijde. Aardbeien in de winter komen echt niet uit Nederland…

Duurzame bedrijven in Enschede

Bedrijven met een langetermijnstrategie investeren in duurzaamheid: omdat de zorg voor de aarde van belang is, omdat de consument van morgen duurzamere producten wil, en omdat economische groei, innovatie en werkgelegenheid in de groene economie ligt.

Een aantal consumenten ziet dit gedeelde belang van onze planeet al, en deze groep wordt steeds groter. Een bedrijf dat in de toekomst geen duurzame bedrijfsvoering heeft, is niet meer levensvatbaar. Bedrijven overleven door te weten wat er speelt in de maatschappij en hierop in te spelen met diensten en producten. Die maatschappij vraagt om actie, om een duurzame samenleving. D66 is benieuwd in hoeverre bedrijven al in actie zijn of nog willen worden. Weten de bedrijven in Enschede wat de inwoners van Enschede bezighoudt?

Partnerconferentie

Op maandag 15 september gaan een aantal van de bedrijven in Enschede met elkaar, met de Gemeente Enschede, raadsleden en met inwoners in gesprek over onder andere duurzaamheid. Op alle thema’s en in alle delen in de Gemeente werkt D66 aan een duurzame stad. Ik ben benieuwd hoe de urgentie wordt ervaren bij de bedrijven en inwoners, hoe enthousiast zij zijn voor een duurzaam Enschede en welke bedrage een ieder wil leveren. U ook?

Kom dan aanstaande maandag om 19.00 uur naar het Stadhuis of volg mijn blog via www.d66enschede.nl

(14 september 2014)
 


 


 

Waarom moet Enschede NU iets doen aan duurzaamheid?

Wij zijn verslaafd aan energie

In de 20e eeuw zijn we gewend geraakt aan (luxe)producten als de stofzuiger, wasmachine, koffiezetapparaat, televisie, computer en auto. In de westerse wereld zijn dit inmiddels standaardproducten geworden, we kunnen niet meer zonder. Ons gebruik aan luxeproducten groeit nog steeds door bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets en elektronisch gestuurde vernieuwingen in huis. Begrijp me niet verkeerd, ik maak zelf graag gebruik van deze luxeproducten. Het probleem voor ons allen is dat al deze producten bij elkaar ontzettend veel energie verbruiken.

Het standaardleven anno 2014 kost een gigantische hoeveelheid aan energie. Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 kWh per jaar, ter vergelijking: een Ethiopiër verbruikt 52 kWh per jaar. Het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.600 m3. Door het isoleren van woningen en de warme winters van de afgelopen jaren is het gebruik iets afgenomen, het gemiddelde gasverbruik in 1996 bedroeg 2100 m3 per jaar. Oké, dit zijn grote getallen maar dit betekent dat je gemiddeld 4,4 kWh en 2 m3 aan gas per dag verbruikt. 1 kWh is voor veel mensen nog een vrij abstract begrip, want wat kun je nu zoal doen met 1 kWh? Om een idee te krijgen wat je met 1 kWh kunt doen, enkele voorbeelden op een rijtje. Met 1 kWh kun je:

    4 avonden tv kijken
    30 uur de koelkast laten koelen en vriezen
    20 maaltijden in de magnetron opwarmen

Als iedereen deze (voor het oog kleine) hoeveelheden blijft gebruiken is de energievoorraad op den duur op. Laten we besparen, ook al lijkt het in eerste instantie weinig.


Waarom is ons energiegebruik een probleem?

Er zijn drie redenen waarom we ons zorgen moeten maken om ons eigen energieverbruik:

    Nederland verzuipt
    De voorraad aan fossiele brandstoffen raakt op, op=op
    De kans op conflicten rondom energie neemt toe

Nederland verzuipt

De aarde warmt langzaam op. Dit is het meest spoedeisende motief om nu iets te doen aan ons energieverbruik. De gemiddelde temperatuur van de aarde is nu 0,8 ℃ hoger dan voor het industriële tijdperk. Dit lijkt weinig, maar op een korte periode als 100 jaar is dit gigantisch, vergeleken met de temperatuur van de aarde in 1900. Deze stijging is veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die er voor zorgen dat warmte ‘beter’ in de atmosfeer wordt opgeslagen. Broeikasgassen zijn gassen die door hun eigenschappen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de temperatuur van de aarde. Dit wordt ook wel het broeikaseffect genoemd. Komen er te veel broeikasgassen, dan worden delen van de aarde onleefbaar.

De verwachting is dat de temperatuur in de komende tachtig jaar nog met 1,1 tot 2,9 ℃ zal stijgen. Dit betekent dat het ijs op de Noordpool volledig zal smelten en dat daarmee het waterpeil stijgt en Nederland onder water komt te liggen. Kijk alleen al naar de afgelopen zomers, het regent vaker en langer.

Er is geen beter moment dat deze processen te stoppen dan nu, omdat we nu misschien het tij nog kunnen keren. Kijk een in de spiegel en stel je de vraag wat jij nu kunt doen om je verbruik te verminderen. Is er een mogelijkheid voor aanpassing in je woning, zoals isolatie? Kun je besparen door de tv minder vaak (onnodig) aan te laten staan? Hoe vaak neem je de fiets als je ergens naartoe gaat? Eet je groente en fruit van het seizoen?


Op = op

De fossiele brandstofreserves zijn eindig. Hoewel niemand exact weet hoe groot de reserves nog zijn, twijfelt niemand er aan dat een keer op raken. De vraag is niet hoelang ze meegaan maar of wij dan voldoende alternatieven hebben als die tijd gekomen is. Door de onzekerheid van de voorraden per land moeten we juist nu op zoek naar hernieuwbare energiebronnen.
Energie = invloed

Daarnaast veroorzaken fossiele brandstoffen voor strijd en discussie tussen landen. Veel van onze brandstoffen krijgen wij uit andere landen. Als er een conflict ontstaat tussen de landen dan zijn de gevolgen groot voor een land als wij worden afgesloten van de toevoer van elektriciteit of bijvoorbeeld gas. Vele economieën draaien op deze grondstoffen dus de ‘winst’ voor het andere land is dan groot. Kijk alleen al eens als er een paar uur een stroomstoring is. Vele bedrijven hebben geen productie meer en personen zijn redelijk onthand in hun doen en laten. Hoe groter het deel hernieuwbare bronnen, hoe kleiner de afhankelijkheid van onstabiele regimes of regio’s. Met de aanhoudende conflicten in de wereld is het wijs dat elk land, alleen of in samenwerking met andere landen, minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen.
Wat nu?

Bovenstaande argumenten hebben mij overtuigd, en met mij meer mensen. Nederland ligt onder de zeespiegel waardoor wij extra kwetsbaar zijn voor de opwarming van de aarde. De voorraden zijn onbekend, eindig en daarnaast zijn er meerdere landen onstabiel. In het coalitieakkoord 2014-2018 is dan ook niet voor niets duurzaamheid het centrale thema. Via onze stijl van besturen, de invulling van het sociale domein, een duurzame economie, duurzame leefomgeving en een duurzaam financieel beleid. Op alle thema’s en in alle delen in de gemeente gaan wij werken aan een duurzame stad. Helpt u mee?

(25 augustus 2014)


 


 

Alle dagen duurzaam
voor het eerst in een boek!Zou het niet een geweldig zijn als we bij alle keuzes die we maken automatisch een duurzame keuze maken? Voor een betere wereld en een portemonnee die meer gevuld is.

Mijn droom
In mijn droom is de wereld er één waar alles klopt. In de toekomst is Enschede een stad, Nederland een land, en de wereld een plaats waar men bewust omgaat met middelen, dieren en de medemensen. Waar de mensen in alle keuzes die zij maken nadenken over de natuur, de energie en de cradle-to-cradle gedachte. Een stad waar de nieuwe circulaire economie een feit is. Er is een combinatie van internationale technologische kennis, lokale samenwerking en duurzame economie. Onze bosrijke en groene natuur in Twente zorgt voor veel toeristen en mensen die zich even willen opladen. Energie wordt duurzaam opgewekt uit de lokale zonneakkers.

Doeners met initiatief!
In het boek ‘Alle dagen duurzaam’ staan een groot aantal doeners met hun initiatieven op het brede gebied van duurzaamheid. Sommige zijn gewoon maar ergens begonnen en anders hebben er hun levensmissie van gemaakt om de wereld te verbeteren. Ik ben erg trots dat ik tussen deze pioniers in dit boek mag staan. Dit boek geeft veel mooie voorbeelden van mensen die een droom hadden en er realiteit van gemaakt hebben.  Als ieder een stapje in de duurzame richting maakt, hoe groot of klein deze zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat we komen in een stad, land en wereld die in balans is!

(12 januari 2014)


 


 

Leren
In Nederland spreken we van een participatiemaatschappij, een maatschappij waar meer eigen initiatief wordt verwacht en meer zelfredzaamheid. De term hoor ik al veel in de wandelgangen, een goed teken, dan betekent het dat het leeft. Een gevoel bij deze termen kreeg ik door inspiratie uit de natuur. Het volgende verhaal schetst het:
 
Rups
Een rups groeit in zijn cocon. Op een gegeven moment wordt de cocon te klein en ontstaat er een scheur. Door deze scheur moet de rups zich met al zijn kracht zien te bevrijden van de cocon om uit te groeien naar een prachtige vinder. Iemand zag deze worsteling en helpt de rups om uit de cocon te komen. De rups is uit de cocon maar blijkt zijn vleugels niet te kunnen gebruiken. Wat blijkt? Door de worsteling uit de cocon ontwikkelt een rups de vleugels zodat ze sterk genoeg zijn om te vliegen. De rups zal door de hulp niet meer uitgroeien toch een prachtige vlinder.
 
Zelfredzaamheid
Het bovenstaande is voor mij erg kenmerkend vanwege het overtrokken beeld dat mensen kunnen hebben van welzijn. Mensen hebben worstelingen nodig om te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Zelfredzaamheid betekent daarbij niet dat je alleen aan jezelf gaat denken maar wel dat je voor jezelf kan zorgen, medische uitzonderingen daargelaten. Als je niet weet hoe je dat kunt, dan kunnen anderen je een zetje geven. Mensen die voor zichzelf kunnen zorgen zijn een aanwinst en voorbeeld voor een ander omdat zij zelf in goede balans zijn. Zij kunnen er zijn voor een ander. Op deze wijze creëer je dan weer samen-redzaamheid.
 
Leren wij niet het meeste door de fouten die we begaan? Hebben wij niet meer inzicht gekregen in bepaalde zaken doordat het niet altijd even gemakkelijk ging? Zou je niet juist meer geven als je zelf in goede harmonie bent?
 
Laten we alsjeblieft niet te veel zaken over willen nemen van een ander,
daarmee onttrek je de ander om te leren...
  

(13 november 2013)


  
Duurzaamheid
D66 raakt mij door het groene duurzame karakter en de ideeën over een circulaire duurzame economie. De belangrijkste reden voor mij om me in te zetten voor D66 is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Door mijn deelname aan het programma ‘Klus je Rijk’ op RTL 4 heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn woning te verduurzamen. (http://www.klusjerijk.tv). Het heeft mijn duurzame ideeën een impuls gegeven en daarom wil ik me inzetten zodat iedereen duurzame beslissingen kan nemen in de toekomst. Beslissingen maken op een duurzame manier is naar mijn idee een goede bijdrage om de economie op een gezond niveau te krijgen.
 
Politiek aantrekkelijk maken
Politiek is voor veel mensen niet interessant, omdat er een groot verschil lijkt te zijn in beleid en de beleving van burgers en bedrijven.  Mede vanwege mijn werk wil en kan ik hier een brug slaan. Ik werk bij wooncorporatie Ons Huis als woonconsulent. Mijn werkzaamheden houden in: samenwerken  met verschillende functionarissen in de stadsdelen aan leefbaarheid van wijken, bemiddeling van klachten en begeleiding van bewoners bij renovatie, - en nieuwbouwtrajecten. Door zowel mee te denken op bestuurlijk niveau als met het individu ben  ik een waardevolle toevoeging voor de gemeenteraad. Door ook verbindingen te leggen met andere partijen en samenwerking te creëren blijft Enschede een mooie stad.
 
Samenstelling gemeenteraad Enschede
Naar mijn idee zou de gemeenteraad van Enschede een betere afspiegeling kunnen worden van de samenleving. Een deel van de burgers van Enschede kan zich in mij herkennen vanwege mijn leeftijd. Daarnaast lijkt het mij goed dat er meer vrouwen actief zijn in de politiek, een aanvulling voor de diversiteit in de gemeenteraad. Met bovenstaande punten aangevuld met mijn houding (open, creatief en energiek)  zorg ik voor een betere afspiegeling in de gemeenteraad.
 
Samenwerken en verbinden
Samenwerken aan een mooie, economisch stabiele en duurzame samenleving met D66 en de andere partijen is mijn doel in de Gemeenteraad. Dit zijn voor mij de belangrijkste redenen om mij aan te melden voor het raadlidmaatschap. Per onderdeel zal niet elke partij het met elkaar eens zijn over hoe we naar een idealistische samenleving kunnen komen, maar het doel is helder. Het betekent ook dat je open moet staan voor ideeën van anderen, binnen D66 en erbuiten, om zo tot een beter idee te komen.
 
Raadslidmaatschap is meer dan een set met competenties maar ook het vermogen hebben iets op eigen kracht te doen en hier plezier aan te beleven. Weten waar je goed in bent en juist niet is hierbij belangrijk. De kracht en het doorzettingsvermogen hebben en groter laten zijn dan de angst van het eventuele falen.
Politieke sensitiviteit is een onderdeel  waar ik me nog in kan en wil ontwikkelen.  Door mijn analytische blik en chronische leergierigheid neem ik eerst gepaste afstand om te zien wat er beter kan en moet gebeuren. Goed luisteren is een vaardigheid die hier van pas komt en mij het overzicht geeft om me goed te focussen voor het maken van de juiste keuzes. Het draait altijd om de consequenties van de gemaakte keuzes. Politiek heeft alles te maken met emoties want elke beslissing heeft gevolgen voor onze individuele inwoners in Enschede.
 
Iedere individuele inwoner van Enschede is nodig om met elkaar deze mooie, economische stabiele en duurzame samenleving te krijgen. Graag zou ik ook voor deze verbinding willen zorgen!

(7 juli 2013)